پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

اهم  فعالیتهای دفتر امور مجامع در سال 1394

متن

 

اهم  فعالیتهای دفتر امور مجامع در سال 1394


 

1-باتوجه به انعقاد تفاهم نامه ای در سال  1393فیمابین بنیاد مسکن و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر ، برنامه ریزیها و زمانبندی مناسب جهت برگزاری جلسات مجامع عمومی سال مالی 1393 شرکتهای تابعه بنیاد مسکن انجام و در چارچوب مفاد تفاهم نامه مزبور ، جلسات مجامع عمومی  عمدتاً طبق برنامه ریزی قبلی با حضور ریاست محترم بنیاد برگزار و صورتجلسات مربوطه در این خصوص تصویب و بلافاصله جهت اجرا و پیگیری تکالیف مقرر به شرکتها ابلاغ گردید.

2- کمیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد و در ادامه روند سنوات اخیر ، با جدیت و برنامه ریزی و زمانبندی دقیق و مناسب در سال 1394 ، جلسات مستمر و منظم برای رسیدگی به حسابهای سال مالی  1393 در 31 استان کشور در محل دفتر مرکزی و گاهاً استانهای ذیربط برگزار و صورتجلسات مربوط جهت اقدام در مورد هر استان جداگانه تنظیم و از طریق این دفتر جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید.

3- اعزام تیم های حسابرسی از طریق واحد حسابرسی داخلی بنیاد جهت بررسی و استخراج و احصاء نقاط ضعف سیستمی و نیز ضعف کنترلهای داخلی استانی و کلاً اعمال مسئولیت های قانونی حسابرسی د اخلی در تمامی واحدهای ستادی و استانی بنیاد که منجر به تهیه گزارشات جداگانه در این خصوص و به تفکیک تمامی استانها و طرح موارد استخراجی با هدف رفع و  یا تکلیف در مورد آنها در جلسات کمیته بهبود بوده است ، ضمن اینکه در شمای کلان و در قالب کلیات موضوع  گزارشات مربوط  در همایش مالی و ذیحسابی اسفند ماه 1394بنیاد  مسکن برای استانهای حاضر در همایش ارائه و تشریح گردید.

4-به منظور همراهی با روش های نوین بودجه بندی و ضرورت تدوین بودجه بندی یکسان و قابل بهره برداری توسط مراجع نظارتی و کنترلی  ستاد بنیاد مسکن ، دفتر امور مجامع ضمن انجام مطالعات لازم نسبت به امکان استخراج و انشاء بودجه های پیشنهادی شرکتهای تابعه بنیاد در چارچوب  تنظیم صورتهای مالی بودجه ای ، در سال 1394 ، اقدام به ارائه طرح « بودجه جامع » نمود و ضمن برگزاری جلسات توجیهی در خصوص نحوه تنظیم بودجه برای مدیران و مسئولین بودجه شرکتها ، جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکتها با حضور ریاست محترم بنیاد برگزار و ضمن تصویب بودجه های پیشنهادی در چارچوب بودجه جامع ، مصوبات مربوطه تنظیم و جهت اجرا ابلاغ گردید.

5- در سال 1394 ، پروژه تدوین شاخص های بهره وری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که حسب تکلیف دفتر مقام معظم رهبری طی حدود 2 سال با همراهی مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در دست اقدام بود و در دو فاز به مرحله گزارش نهایی رسید .

6- طی سال مذکور تدوین و احصای شاخص های کلیدی عملکرد بنیاد که حسب تکلیف دفتر مقام معظم رهبری از سال 1391 در دستور کار قرار گرفته بود با تلاش و همراهی همکاران و مدیران محترم ستادی و استانی نهایی و جهت اجرا ابلاغ گردد.​

نام شرکت

امور مجامع و شرکت ها

موضوع

اهم  فعالیتهای دفتر امور مجامع در سال 1394

تاریخ

1395/01/14

تصویر

 

منبع خبر

امور مجامع و شرکت ها

ضمايم

ایجاد شده از 1395/02/06 09:17 ق.ظ توسط Majame Bonyadmaskan
آخرین اصلاح در 1395/02/22 08:29 ق.ظ توسط Majame Bonyadmaskan