پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

بنیاد مسکن مرند و اعطای وام با سفته زنجیره ای

متن خبر

رئیس بنیاد مسکن مرند گفت: جهت ساخت واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای شهرستان مرند (به جز شهر مرند) ۹۹۳ سهمیه آماده واگذاری است. مهندس قلی پور اظهار کرد: برای ساخت و ساز جدید مبلغ تا ۱۸ میلیون تومان و برای درجاسازی مبلغ تا ۲۰ میلیون تومان بصورت وام با نرخ ۵ درصد داده میشود. وی تصریح کرد: این وام ۱۵ ساله با سفته زنجیره ای میباشد و درخواست کنندگان میتوانند به بنیاد مسکن مرند مراجعه نمایند.

تاریخ خبر

1395/08/25

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

یاشیل وطن

موضوع خبر

وام و تسهیلات

اشخاص

رئیس بنیاد مسکن شهرستان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

استان

آذربایجان شرقی

خبر تصویری