پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

پروژه مسکن مهر در مسیر واگذاری

متن خبر

جلسه بررسی مسکن مهر با حضور فرماندار،مدیر مسکن مهر بنیاد مسکن استان اصفهان، کارشناس اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین برگزار شد. در این جلسه فرماندار شهرستان ضمن خیرمقدم به میهمانان و حاضرین در جلسه و تقدیر از اعضای هیات تصفیه در پیشبرد کارها و رفع مسائل مسکن مهر خواستار حمایت همه جانبه شد. وی همچنین با اشاره به وجود اتحاد و هماهنگی در شهرستان درخواست همکاری و حمایت استان را عنوان نمود. شفعتی ضمن ارائه پیشنهاد واگذاری مسکن مهر به شهرداری، یا بنیاد مسکن و یا تعاونی های مسکن ادارات گفت: تنها کار در مسکن مهر این نیست که زمین را آزاد کنیم باید با کار کارشناسی شده و اصولی سفره مسکن مهر را جمع نمائیم و مشکل مردم را حل کرد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش اتحادیه از روند پروژه مسکن مهر، اعضاء در خصوص تکمیل زیرساختها، محوطه سازی ، تحوسب پروژه به شهرداری ویا...، ایجاد امکانات مانند(مهدکودک، مسجد ، مرکز بهداشت و..) هزینه خدمات زیربنائی واگذاری به متقاضیان با شرایط مالی جدید ، فراهم سازی موارد امنیتی و تعبیه روشنائی و... بحث و تبادل نظر شد.

تاریخ خبر

1395/08/08

تصویر

مکان خبر

اصفهان

منبع خبر

استانداری اصفهان

موضوع خبر

مسکن مهر

اشخاص

فرماندار،مدیر مسکن مهر بنیاد مسکن استان اصفهان، کارشناس اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سازمان متولی

بنیاد مسکن

استان

اصفهان

خبر تصویری