پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

بازدید از واحد بافت فرسوده در روستاهای بخش مرکزی تنگستان و شهر اهرم

متن خبر

عادل هدشتی فرماندار تنگستان به همراه مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور، سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از چندین واحد بافت فرسوده در روستاهای عالی حسینی و محمد طاهری در بخش مرکزی و سپس در مرکز شهرستان بازدیدهایی بعمل آوردند. دهدشتی فرماندار تنگستان با حضور در روستای عالی حسینی و انجام نشستی با اعضای شورا و دهیاری روستا، به بررسی مشکلات و موضوعات در بحث بهسازی و نوسازی بافت فرسوده روستا پرداخته و پس از آن با بازدید از چهار مسکن ممدجویان تحت پوشش کمیته امداد در این روستا، توسط مهندس مهدیان وعده داده شد که نسبت به تکمیل آنها اعتباراتی بلاعوض در نظر بگیرند. فرماندار تنگستان با همراه مسولین با حضور در مسجد روستای محمدطاهری و دیدار با مردم و اعضای شورا و دهیاری روستا، نشستی را تدارک دیدند که در نتیجه آن مقرر شد با مشارکت فرمانداری و بنیاد مسکن تنگستان، کار بهسازی مسجد انجام گیرد. وی سپس با حضور در اهرم، از یک واحد مسکن مددجوی تحت پوشش کمیته امداد بازدید کرده و نسبت به تکمیل بهسازی آن وعده هایی توسط مهندس مهدیان، دکتر شهریاری و بنیاد مسکن شهرستان داده شد.

تاریخ خبر

1395/08/02

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

تنگستان نما

موضوع خبر

نوسازی بافت فرسوده

اشخاص

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی, فرماندار

سازمان متولی

بنیاد مسکن

استان

بوشهر

خبر تصویری