پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

اولویت توزیع اعتبارات با طرح های نیمه تمام

متن خبر

نشست کمیته توزیع و تملک دارائی های سرمایه ای شهرستان بهمئی در سال 1395در فرمانداری بهمئی برگزار شد. فرماندار بهمئی از توزیع اعتبارات تملک دارائی های شهرستان خبر داد. سلطانعلی رحمانی تصریح کرد: تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی و جلوگیری از تصویب و اجرای طرح جدید از اولویت های ما در توزیع اعتبارات شهرستان در سال 95 بود. وی گفت : بیشترین میزان اعتبارات در حوزه های راه و شهرسازی، خدمات کشاورزی ، خدمات شهری، بنیاد مسکن، آبفای روستایی و شهری و امور فرهنگی اختصاص یافت. وی با اشاره بر لزوم توسعه راه های ارتباطی و خروج شهرستان از بن بست جاده ای، گفت: توسعه راه ها از مهمترین زیرساختهای دستیابی به رشد و توسعه هر منطقه می باشد که به همین منظور چند طرح و پروژه جهت خروج شهرستان از بن بست ارتباطی در دستور کار دولت می باشد. رحمانی تصریح کرد:تکمیل طرح های نیمه تمام شهرستان در حوزه های مختلف و تلاش جدی برای افزایش بهره وری عوامل تولید در عرصه های گوناگون را در کمیته توزیع اعبتارات شهرستان مد نظر قرار دادیم. وی خاطرنشان کرد:با توجه به شرایط منطقه ای و اقلیمی و محدودیت شدید منابع آب، توجه ویژه به تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی از مهمترین اقداماتی است که در راستای توزیع اعتبارات در بخش کشاورزی شهرستان صورت می گیرد. فرماندار بهمئی در پایان گفت: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1395 شهرستان بهمئی مبلغ 256 میلیارد و 213 ریال بین دستگاههای اجرائی شهرستان بهمئی توزیع شد.

تاریخ خبر

1395/06/20

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

صبح زاگرس، آوای ماغر

موضوع خبر

عمران روستایی, اعتبارات, بهسازی

اشخاص

فرماندار بهمئی

سازمان متولی

بنیاد مسکن

استان

کهگیلویه بویراحمد

خبر تصویری