پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

بیش از هفت هزار واحد مسكونی خسارت دیده از زلزله بازسازی شد

متن خبر

مدیر بنیاد مسكن همدان گفت‮: ‬تعداد هفت هزار و‮ ‬255‮ ‬واحد مسكونی خسارت دیده زلزله سال گذشته در همدان بازسازی شده است‮. »‬خلیل ورمغانی‮« ‬افزود‮: ‬برطبق آمار اعلام شده تعداد‮ ‬22‮ ‬هزار و‮ ‬221‮ ‬واحد مسكونی بدلیل زلزله سال‮ ‬81‮ ‬در شهرستان های رزن و كبودرآهنگ دچارخسارت شدند‮. ‬وی بیان كرد‮: ‬برای انجام كار بازسازی وتعمیر‮ ‬14‮ ‬هزار و‮ ‬956‮ ‬خانه آسیب دیده باقیمانده دراین مناطق به‮ ‬208‮ ‬میلیارد و‮ ‬42‮ ‬میلیون و‮ ‬500‮ ‬هزار ریال اعتبار نیاز است‮. ‬وی اظهارداشت‮: ‬كل اعتبار در نظر گرفته شده برای بازسازی این واحدها‮ ‬427‮ ‬میلیارد و‮ ‬42‮ ‬میلیون و‮ ‬500‮ ‬هزار بوده كه تا كنون مبلغ‮ ‬219‮ ‬میلیارد ریال تخصیص یافته است‮. ‬ورمغانی اضافه كرد‮: ‬با توجه به در نظرگرفتن رقم اعتبار برای حمایت از بازسازی مناطق زلزله زده در بانك جهانی درصورت تخصیص مبلغ‮ ‬210‮ ‬میلیارد ریال،‮ ‬عملیات تعمیر و ترمیم هفت هزارواحد مسكونی آغاز می شود‮. ‬این مقام مسئول خاطرنشان كرد‮: ‬در جهت هزینه كردن،‮ ‬درآمد حاصله از محل بازپرداخت مناطق خسارت دیده استان،‮ ‬برای بهسازی روستاها باید تلاش شود‮. ‬وی به كاندیدهای مجلس هفتم در این مناطق در خصوص عدم استفاده تبلیغاتی از این موضوع بدلیل ایجاد تعلل در مردم برای بازپرداخت تسهیلات هشدار داد‮.‬

تاریخ خبر

1395/01/16

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

روزنامه خراسان

موضوع خبر

بازسازی, زلزله

اشخاص

مدیرکل بنیاد مسکن استان

سازمان متولی

بنیاد مسکن

استان

همدان

خبر تصویری